پروژه‌های آموزشی و کاربردی ROS به همراه دستورالعمل راه‌اندازی و ویدئوی آموزشی

فروردین ۱۴, ۱۳۹۸

راه‌اندازی ربات پرنده در ROS

در این پروژه نحوه راه‌اندازی و کنترل یک کوادکوپتر در ROS آموزش داده خواهد شد.
فروردین ۱۳, ۱۳۹۸

پروژه آموزشی turtlesim_iranmap 

این پروژه بر اساس آموزش‌های مقدماتی ارائه شده در دانشنامه ایران رآس مهیا شده است و در آن لاکپشت شبیه‌ساز turtlesim مسیر مرزهای ایران را طی کرده و ردی از حرکت خود باقی می‌گذارد.