پروژه‌های آموزشی و کاربردی ROS به همراه دستورالعمل راه‌اندازی و ویدئوی آموزشی

دسامبر 3, 2019
شبیه‌سازی حسگر Velodyne LIDAR در ROS و Gazebo

شبیه‌سازی حسگر Velodyne LIDAR در ROS و Gazebo

آوریل 3, 2019

راه‌اندازی ربات پرنده در ROS

در این پروژه نحوه راه‌اندازی و کنترل یک کوادکوپتر در ROS آموزش داده خواهد شد.
آوریل 2, 2019

پروژه آموزشی turtlesim_iranmap 

این پروژه بر اساس آموزش‌های مقدماتی ارائه شده در دانشنامه ایران رآس مهیا شده است و در آن لاکپشت شبیه‌ساز turtlesim مسیر مرزهای ایران را طی کرده و ردی از حرکت خود باقی می‌گذارد.