پروژه‌های آموزشی و کاربردی ROS به همراه دستورالعمل راه‌اندازی و ویدئوی آموزشی

فروردین ۱۴, ۱۳۹۸

راه‌اندازی ربات پرنده در ROS

فروردین ۱۳, ۱۳۹۸

پروژه آموزشی turtlesim_iranmap 

این پروژه بر اساس آموزش‌های مقدماتی ارائه شده در دانشنامه ایران رآس مهیا شده است و در آن لاکپشت شبیه‌ساز turtlesim مسیر مرزهای ایران را طی کرده و ردی از حرکت خود باقی می‌گذارد.