اخبار و رویدادهای مرتبط با سیستم عامل ربات ROS را در بخش News بخوانید. از بروزرترین رویدادهای رباتیکی در زمینه ROS مطلع و با دیگران به اشتراک بگذارید.