مارس 15, 2020

آموزش مدلسازی ربات‌ها در ROS

مارس 13, 2020

دوره آموزش مقدماتی مفاهیم و ضروریات ROS

هدف اصلی دوره هدف این دوره این است که با بررسی مفاهیم و ابزارهای ضروری در ROS، دانش عمیقی را در اختیار شما قرار دهد تا بتوانید هر پروژه مربوط به ROS را درک کرده و آن را توسعه دهید. پس از گذراندن این دوره شما قادر خواهید بود تا ربات‌ها را در محیط شبیه‌سازی حرکت دهید، داده‌های حسگرهای آنها را بخوانید و  آن‌ها را جهت انجام کارهای هوشمند برنامه‌نویسی کنید و داده‌ها و خطاهای دیباگ را در برنامه‌ها مشاهده کنید.