feedback-iranros.com

پیشنهاد، انتقاد و یا شکایات شما

در صورتی که پیشنهاد، انتقاد و یا احیاناً شکایتی از ایران رآس دارید، خوشحال می‌شویم اگر اون رو با ما در میون بگذارید.

همچنین شما می‌توانید موضوعات پیشنهادی برای تولید محتوای آموزشی مورد نیاز خودتان را در این قسمت مطرح کنید.

هدف ما جلب رضایت شماست.