تیر 10, 1400

شبیه سازی ربات زیرسطحی(AUV)

در این پروژه نحوه راه‌اندازی و اجرای شبیه ساز UUV_Simulator برای شبیه سازی وسایل بدون سرنشین زیر سطحی آموزش داده می‎‌شود.