پروژه‌های آموزشی و کاربردی ROS به همراه دستورالعمل راه‌اندازی و ویدئوی آموزشی

تیر 10, 1400

شبیه سازی ربات زیرسطحی(AUV)

در این پروژه نحوه راه‌اندازی و اجرای شبیه ساز UUV_Simulator برای شبیه سازی وسایل بدون سرنشین زیر سطحی آموزش داده می‎‌شود.
خرداد 17, 1400

مدلسازی و کنترل بازوی ۲ درجه آزادی

 در این پروژه مدلسازی و کنترل یک بازوی رباتیک ساده دو درجه آزادی را در ROS آموزش داده می شود. با انجام این پروژه شما می توانید ربات‌های شخصی خودتان را نیز در رآس مدلسازی و کنترل کنید.
آذر 12, 1398

شبیه‌سازی حسگر Velodyne LIDAR در ROS و Gazebo

در این پروژه به معرفی و شبیه سازیشبیه‌سازی حسگر Velodyne LIDAR در ROS و Gazebo پرداخته می‌شود. کاربردهای اصلی این حسگر را می توان در سیستم‌های خودمختار، توسعه الگوریتم ها برای پردازش داده های لیدار، استفاده از ابر نقاط و یا به عنوان بخشی از الگوریتم های پیشرفته خودمختاری SLAM (مکان یابی و نقشه کشی همزمان ) یافت.
فروردین 14, 1398

راه‌اندازی ربات پرنده در ROS

در این پروژه نحوه راه‌اندازی و کنترل یک کوادکوپتر در ROS آموزش داده خواهد شد.
فروردین 13, 1398

پروژه آموزشی turtlesim_iranmap 

این پروژه بر اساس آموزش‌های مقدماتی ارائه شده در دانشنامه ایران رآس مهیا شده است و در آن لاکپشت شبیه‌ساز turtlesim مسیر مرزهای ایران را طی کرده و ردی از حرکت خود باقی می‌گذارد.