آذر 12, 1398

شبیه‌سازی حسگر Velodyne LIDAR در ROS و Gazebo

در این پروژه به معرفی و شبیه سازیشبیه‌سازی حسگر Velodyne LIDAR در ROS و Gazebo پرداخته می‌شود. کاربردهای اصلی این حسگر را می توان در سیستم‌های خودمختار، توسعه الگوریتم ها برای پردازش داده های لیدار، استفاده از ابر نقاط و یا به عنوان بخشی از الگوریتم های پیشرفته خودمختاری SLAM (مکان یابی و نقشه کشی همزمان ) یافت.