آبان 10, 1398

کنفرانس ROS در سال ۲۰۱۹

ROSCon در تاریخ 31 اکتبر - اول نوامبر 2019 (کارگاه های آموزشی در تاریخ 30 اکتبر) در ماکائو برگزار خواهد شد ROSCon 2019 ROSCon 2019 فرصتی برای توسعه دهندگان ROS در تمام سطوح ، مبتدی تا متخصص است.