پروژه های کاربردی و آموزشی در سیستم عامل رباتیک ROS

همه پروژه‌ها

راه‌اندازی ربات پرنده در ROS

فایل های آموزشی مربوط به این پروژه به زودی بارگذاری خواهند شد اطلاعات مربوط به این پروژهچکیدهراهنمای اجراآموزش ویدئویینظراتچکیده در این پروژه نحوه راه‌اندازی و کنترل یک کوادکوپتر در ROS آموزش داده خواهد شد. راهنمای اجراآموزش ویدئویینظراتآخرین دیدگاه‌ها درباره این پروژه

پروژه آموزشی turtlesim_iranmap 

این پروژه بر اساس آموزش‌های مقدماتی ارائه شده در دانشنامه ایران رآس مهیا شده است و در آن لاکپشت شبیه‌ساز turtlesim مسیر مرزهای ایران را طی کرده و ردی از حرکت خود باقی می‌گذارد.